Booking
Notice Of Temporary Closure Of The Dalat At 1200 Golf Course
2021-08-23

Ngày: 23/8/2021
Date: 23rd August 2021

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA SÂN GÔN THE DÀLAT AT 1200
NOTICE OF TEMPORARY CLOSURE OF THE DÀLAT AT 1200 GOLF COURSE

Kính gửi Quý Khách hàng,
Dear Valued Guests,

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Khách hàng đối với sân gôn The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate.
Thank you for your continued support of our Golf course, The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate.

Cho mục đích thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 (biến chủng mới), chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng sân gôn sẽ tiếp tục đóng cửa từ Thứ Hai, ngày 23/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.
We regret to inform you that we will remain closed from Monday –August 23rd ,2021 until further notice due to safety precautions for COVID-19 (Novel Coronavirus 2019).

Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Khách hàng ngay khi chúng tôi có quyết định mở cửa trở lại, tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.
We will continue to keep you inform once we can establish a re-opening date based on the status of COVID- 19 in Vietnam.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào liên quan đến việc đóng cửa tạm thời này. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý Khách hàng và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Khách hàng.
We would like to extend our deepest apologies for any inconveniences the temporary closure may cause. We humbly request for your understanding and thank you greatly for your support.

Chúng tôi mong được phục vụ Quý Khách hàng trong thời gian tới.
We look forward to be of service to you in the very near future.

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của chúng tôi (+84 02 633 888 888) hoặc email (golf@dalat1200.com hoặc booking@dalat1200.com).
Should you have any enquiries, please contact us on our hotline (+84 02 633 888 888) or by email (golf@dalat1200.com or booking@dalat1200.com).

Chúng tôi mong Quý Khách hàng cẩn trọng trong thời gian này và có nhiều sức khỏe.
Please take care in these troubled times and we wish you the very best of health.

Chân thành cảm ơn/Thank you

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

___________________
CHONG LAY KOON

Latest News
2024-03-16
Năm 2022 và 2023, tất cả giải đấu diễn ra tại The Dàlat at 1200 đều không có bảng Nữ, các golfer Nữ sẽ phải tham gia thi đấu theo...
2021-12-17
2021-12-02
2021-10-05
2021-09-27
Acteam International Co., Ltd., the owner of the project The Dàlat at 1200 places great emphasis on the wellbeing of its staff including striving for better working environment and safety...
2021-09-19
2021-09-07
Acteam International Co., Ltd., the investor of the project The Dàlat at 1200 believes in harmonious existence with local communities. The company leads its enthusiasm to participate in corporate social...
2021-09-01
Acteam International Co., Ltd., the investor of the project The Dalat at 1200 believes in harmonious existence with local communities. Therefore, the company leads its enthusiasm to participate in corporate...
2021-07-13
Dear Valued Guests, Thank you for your continued support of our Golf course, The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate. We regret to inform you that we will...
2018-03-26
Được xem là dự án bất động sản chuẩn quốc tế có một không hai tại Việt Nam, The Dàlat At 1200 mang đến một khái niệm sống hoàn toàn...
Notice Of Temporary Closure Of The Dalat At 1200 Golf Course
2021-08-23

Ngày: 23/8/2021
Date: 23rd August 2021

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA SÂN GÔN THE DÀLAT AT 1200
NOTICE OF TEMPORARY CLOSURE OF THE DÀLAT AT 1200 GOLF COURSE

Kính gửi Quý Khách hàng,
Dear Valued Guests,

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Khách hàng đối với sân gôn The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate.
Thank you for your continued support of our Golf course, The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate.

Cho mục đích thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 (biến chủng mới), chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng sân gôn sẽ tiếp tục đóng cửa từ Thứ Hai, ngày 23/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.
We regret to inform you that we will remain closed from Monday –August 23rd ,2021 until further notice due to safety precautions for COVID-19 (Novel Coronavirus 2019).

Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Khách hàng ngay khi chúng tôi có quyết định mở cửa trở lại, tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.
We will continue to keep you inform once we can establish a re-opening date based on the status of COVID- 19 in Vietnam.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào liên quan đến việc đóng cửa tạm thời này. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý Khách hàng và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Khách hàng.
We would like to extend our deepest apologies for any inconveniences the temporary closure may cause. We humbly request for your understanding and thank you greatly for your support.

Chúng tôi mong được phục vụ Quý Khách hàng trong thời gian tới.
We look forward to be of service to you in the very near future.

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của chúng tôi (+84 02 633 888 888) hoặc email (golf@dalat1200.com hoặc booking@dalat1200.com).
Should you have any enquiries, please contact us on our hotline (+84 02 633 888 888) or by email (golf@dalat1200.com or booking@dalat1200.com).

Chúng tôi mong Quý Khách hàng cẩn trọng trong thời gian này và có nhiều sức khỏe.
Please take care in these troubled times and we wish you the very best of health.

Chân thành cảm ơn/Thank you

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

___________________
CHONG LAY KOON

Latest News
2024-03-16
Năm 2022 và 2023, tất cả giải đấu diễn ra tại The Dàlat at 1200 đều không có bảng Nữ, các golfer Nữ sẽ phải tham gia thi đấu theo...
2021-12-17
2021-12-02
2021-10-05
2021-09-27
Acteam International Co., Ltd., the owner of the project The Dàlat at 1200 places great emphasis on the wellbeing of its staff including striving for better working environment and safety...
2021-09-19
2021-09-07
Acteam International Co., Ltd., the investor of the project The Dàlat at 1200 believes in harmonious existence with local communities. The company leads its enthusiasm to participate in corporate social...
2021-09-01
Acteam International Co., Ltd., the investor of the project The Dalat at 1200 believes in harmonious existence with local communities. Therefore, the company leads its enthusiasm to participate in corporate...
2021-07-13
Dear Valued Guests, Thank you for your continued support of our Golf course, The Dalat at 1200 Country Club and Private Estate. We regret to inform you that we will...
2018-03-26
Được xem là dự án bất động sản chuẩn quốc tế có một không hai tại Việt Nam, The Dàlat At 1200 mang đến một khái niệm sống hoàn toàn...